REKISTERISELOSTE & TIETOSUOJA


  1. Rekisterinpitäjä: Johannaketophotogtaphy 3094229-3, Sturenkatu 37-41, 00550 Helsinki
  2. Yhteyshenkilö: Valokuvaaja Johanna Ketola, 0458591463, johannaketophotos@gmail.com
  3. Rekisterin nimi: Johannaketophotographyn asiakasrekisteri ja valokuvien muodostama henkilörekisteri
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Johannaketophotography tallentaa asiakkaiden yhteysietoja ja henkilötietoja laskutusta, asiakkuuksien yhteydenpitoa/hoitoa ja mahdollista markkinointoa varten. Henkilötietoja saatetaan myös käyttää kuvien julkaisujen yhteydessä, mikäli asiakas on antanut siihen luvan. Valokuvia tuotetaan asiakkaan tilauksesta tai Johanna Ketolan omassa taiteellisessa tuotannossa. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.
  5. Henkilötietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakkuuden jatkamisen ja Johannaketophotographyn palveluista tiedottamisen edellyttäessä. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan mikäli asiakas pyytää. Valokuvia säilytetään niin kauan kuin tekijänoikeuden haltija (Johannaketophotography) katsoo tarpeelliseksi. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.
  6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö: Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän valokuvaus- tai muita palveluja ostaneita henkilöitä, jotka luovuttavat tietonsa yrityksen käyttöön itse. Nettisivuilla kerään ainoastaan asiakkaan etunimen, sukuminen ja sähköposti osoitteen.
  7. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja valokuvat. Käytämme nettisivuillamme cookies toimintoja parantaaksemme nettisivujen toimivuutta, asiakaskokemusta, viestiäksemme asiakkaillemme ja markkinoinillisiin tarkoituksiin. Edellä mainittuihin asioihin käytämme myös seuraavia ohjelmistoja: leadfeeder, google analytics, google ad, mailchimp ja metapiksel.
  8. Tiedon luovutus muille tahoille: Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta. Valokuvia voidaan myydä/luovuttaa myös kolmansille osapuolille osana Johannaketophotographyn julkaisutoimintaa. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.
  9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.
  10. Muutokset tähän tietosujaselosteeseen: Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.9.2022.